NL EN

Goede of slechte fokker?

Hoe onderscheid ik een goede fokker van een slechte fokker?

De keuze van een fokker van uw ras is van groot belang.
U moet in de eerste plaats bewust zijn van het verschijnsel van een broodfokker in de hondenfokkerij en van de ellende, die een broodfokker voor u en voor uw hond kan veroorzaken. U moet zich goed realiseren, dat een broodfokker uitsluitend naar zijn eigen portemonnee kijkt, niet meer en niet minder! De gezondheid van de pups en van de ouderhonden, als de moederhond überhaupt al aanwezig zou zijn, is niet voor hem of haar van belang. Veelal zijn de gezondheidsverklaringen vervalst en worden de puppies te vroeg bij de moederhond weggehaald. Ook kunt u een broodfokker herkennen doordat deze vele rassen verkoopt en de honden staan bijvoorbeeld in bakken in een schuur. Vaak komen deze honden uit de Oostbloklanden en worden de pups al met 4 weken bij de moeder weggehaald .
U zal zich moeten realiseren dat de pup waarschijnlijk het daglicht nog nooit heeft gezien en dat de socialisatie van het dier ver te zoeken is. De pups hebben een grote achterstand, vaak zijn ze vermagerd en totaal niet in goede conditie. De pups krijgen de meest goedkope en dus de slechtste voeding, waardoor de pups in hun ontwikkeling niet tot volle wasdom kunnen komen. Vaak is de medische zorg verwaarloosd, omdat de kosten van een dierenarts niet erg populair zijn. Veel pups hebben schurft, ontstoken ogen en noem allerlei aandoeningen maar op! De garantie op de pup is tot aan de voordeur en u hoeft verder niet te rekenen op ondersteuning en nazorg van deze broodfokker.
U moet zich ook realiseren, dat u uiteindelijk van een koude kermis thuiskomt, indien u een pup van een broodfokker koopt, omdat deze zo goedkoop met de hondjes is. De emotionele schade die u en uw gezin oploopt, is aanzienlijk. Een pup die altijd zwak en misselijk is, een pup die eventueel met veel pijn door het leven moet gaan, en wat dacht u van het eventuele verlies van uw hond. Het verdriet dat u krijgt, weegt nooit op tegen de kosten die u zult moeten maken! Helaas zijn er veel pups van deze fokkers die komen te overlijden of zoveel problemen met zich meenemen dat de enige oplossing nog is om de nog jonge hond te laten inslapen! De vraag aan u is of u dit dus voor ogen hebt staan, indien u besluit een pup aan te schaffen? Wij hebben het dan nog niet over het karakter dat in zijn jonge leven een enorme achterstand heeft opgelopen en dus veel gedragsproblemen in uw gezin kan geven. De medische kosten zullen uiteindelijk veel meer bedragen, indien u bij een goede fokker een pup zou kopen, die zich verantwoordelijk tegenover het betreffende hondenras voelt.
Deze broodfokkers zijn de ergste fokkers die u kunt tegenkomen, maar er zijn ook nog andere fokkers die eigenlijk net zo erg zijn, alleen het lijkt er allemaal wat beter uit te zien, omdat ze maar een bepaald ras fokken.

Hoe herken je slechte fokkers, die zich tot een bepaald ras beperken?

De stamboom: fokkers die zonder stamboom fokken kunt u beter mijden. Dit moet al een teken zijn, dat u bij een verkeerde fokker, die het leven van zijn pups niet echt serieus neemt, terecht bent gekomen. Vraag ook altijd of u de stamboom van de ouderhonden mag zien. Krijg je die niet te zien en krijg je allemaal smoesjes dat hij nog in aanvraag is, of dat ze op dat moment even niet de stamboom kunnen vinden, ga dan weg, u bent echt bij een slechte fokker terecht gekomen!!!!
Let wel: een stamboom zegt niets over de gezondheid van de hond, het is alleen een afstammingsbewijs, niets meer en niets minder! Een stamboom in Nederland kan alleen afgegeven worden door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.
Elke rasvereniging heeft zijn fokreglement en heeft dus haar regels waar de ouderhonden aan moeten voldoen. Het minste wat een fokker kan doen, is die regels na te leven, clubfokker of geen clubfokker. Het is dus van belang dat u kennis krijgt van wat de fokvoorwaarde van uw ras zijn. De meeste rassen moeten op HD ( heupen ) getest zijn, ook zijn er rassen die op ED ( ellebogen ) getest moeten zijn enz. U informeert bij een rasvereniging van uw ras wat de voorwaarden zijn om te mogen fokken. Heeft u dat op papier staan en u gaat bij een fokker kijken, vraag dan naar de papieren. Helaas zie je vaak advertenties, waarin fokkers stellen, dat ze aan alle voorwaarden voldoen, terwijl daar in de praktijk niets van waar is. Fokkers weten dat pupkopers dit zelden vragen omdat de pupkoper te veel vertrouwen heeft in het verhaal van de fokker of het van zichzelf vervelend vinden om er naar te vragen!
Wat ook van belang is, is dat u altijd de moederhond mag en kan zien, of in een kennel of gewoon persoonlijk. De vaderhond is vaak niet aanwezig omdat een fokker voor de reu vaak naar een andere fokker gaat. Krijgt u de moederhond niet te zien, dan bent u weer bij een verkeerde fokker terecht gekomen!
Wordt de moederhond elk half jaar volgepropt en moet de moederhond elk half jaar een nest werpen? Hoe oud is de moederhond? Wordt de moederhond reeds bij 6 maanden zwanger? Indien een van deze vragen met ‘ja’ kan worden beantwoord, dan bent u echt bij een verkeerd adres. Een moederhond heeft rust nodig om van haar bevalling te kunnen herstellen en er zal een jaar voorbij moeten gaan voor een volgend nest. Ook is dit in het nadeel van de pups. De pups zullen zwakker en zwakker worden omdat de moederhond niet volledig de tijd krijgt om te herstellen van haar voorlaatste nest. Het is van belang dat de moederhond minimaal 18 maanden is voor haar eerste nest en dus geen 6 maanden anders krijgt u een pup die pups krijgt, u kunt het vergelijken met een kind, dat een kind krijgt!
Krijgt u een pup in u handen geduwd, en u krijgt de mededeling dat alleen deze nog te koop is, en u krijgt de rest van het nest niet te zien, of liever gezegd, die mag je niet zien omdat ze zogenaamd verkocht zouden zijn, dan zit u weer bij de verkeerde fokker. U heeft het recht om het hele nest te kunnen bekijken, tenzij het de laatste pup uit het nest is en de nestgenoten al naar hun nieuwe eigenaar zijn. U zou dan navraag kunnen doen bij de andere kopers en wie niets te verbergen heeft, geeft u spontaan de gevraagde referenties.
Hoe oud is de pup als u de pup mee mag nemen? Jonger dan 7 weken is echt uit den boze. De meeste fokkers doen hun pups pas weg als ze minimaal 8 weken oud zijn. Deze periode is zeer van belang voor de ontwikkeling van de pups om bij de moeder te blijven.
U kunt ook kijken hoe de honden er uit zien. Zien de honden er wel goed verzorgd uit? Let wel dat de moederhond tijdelijk kaal kan zijn door haar hormonen en door de bevalling die ze zojuist achter de rug heeft. Zien de rest van de honden er dan wel goed uit? Zijn ze niet verwaarloosd? Hoe reageren de honden eigenlijk op de fokker zelf? Zijn ze bang voor hem of haar of zijn ze heel erg enthousiast tegenover de fokker?
Ook het verblijf van de honden of het huis waarin de honden leven, is dat eigenlijk wel zo leefbaar voor de honden? Is het huis wel schoon en hygiënisch? Vanzelfsprekend als er meerdere honden in huis lopen en ook nog eens pups, kan je als fokker niet vermijden dat het huis wat onder de haren zit en dat het naar honden ruikt, er wordt tenslotte ook nog geleefd. Maar het zou te gek voor woorden zijn als u in een huis komt, waar het ongelooflijk naar de urine, poep enz. stink. Het zou toch niet normaal zijn dat u nog eens moet oppassen dat u niet in de hondenpoep staat. Kijk ook eens naar hoeveel honden er in een ruimte moeten leven. Is het niet te klein voor zoveel honden? Kan iedere hond wel een eigen plekje krijgen? Hebben de honden wel water toch hun beschikking of zijn alle waterbakken leeg of is het water helemaal troebel? Dit zijn vaak ook de dingen die u tegen kunt komen als u bij een slechte fokker terecht bent gekomen.
Fokkers die het meeste klagen over andere fokkers hoe slecht ze wel niet zijn, dat zijn vaak de fokkers die zelf het meest te verbergen hebben! Geloof niet zo snel dat soort verhalen van een fokker, oordeel altijd zelf, fokkers zijn toch concurrenten van elkaar, vergeet dat nooit. Het gaat hen immers om het brood!
Het contract is ook een belangrijk gegeven, waar u toch uit kan opmaken of de fokker serieus bezig is met het ras of niet. Wat staat er eigenlijk in het contact? Wie stelt de fokker centraal in het contract? De hond, de koper of voornamelijk zichzelf? Welke garanties krijgen de hond en u, als koper? Vraag er naar! Staan in het contract alleen maar zaken ter bescherming van de fokker zelf, dan bent u wederom op een verkeerd adres.

Hoe herken je een goede fokker?
Klik ook HIER voor een interessant artikel!

Een goede fokker is de fokker die serieus bezig is met het verbeteren van het ras en goed nadenkt over de combinaties van de ouderhonden. Zoek zoveel mogelijk informatie over de dekreu die de fokker wil gebruiken of gebruikt heeft en of beide ouderhonden voldoen aan de fokvoorwaarden van de desbetreffende rasvereniging.

Bij een goede fokker:
– kunt u altijd inzage krijgen in alle gegevens van de honden zoals: stamboom, HD uitslagen en andere verplichte keurrapporten.
Deze fokker heeft niets te verbergen.
– wordt de moederhond niet elk halfjaar voor de fokkerij ingezet en krijgt zij voldoende tijd om te kunnen herstellen van haar laatste nest. Deze fokker zal niet eerder met een moederhond gaan fokken, indien de teef nog geen 18 maanden oud is. U kunt dit ook controleren aan de hand van de stamboom waarin de geboortedatum van de moederhond vermeld wordt;
– krijgt u het hele nest te zien, terwijl de moederhond aanwezig is;
– krijgt u voldoende informatie over het ras en niet alleen over de leuke dingen maar ook over de wat minder leuke kanten van het ras, zodat u preventief de problemen voor kan blijven door bewust te zijn van die speciale aandachtspunten;
– hoeft u niet gelijk een pup te kopen en krijgt u de tijd om er rustig over na te denken. De fokker is bereid om de pup een paar dagen voor u vast te houden, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Voor de fokker is het van belang dat de pup een goed tehuis krijgt en de fokker vermijdt het liefst een aankoop door de nieuwe eigenaar op grond van een impuls of toeval;
– wordt u geadviseerd over het karakter van de pup en geholpen om zo goed mogelijk de pup te kiezen die het beste bij uw situatie past. Het koppelen van een pup aan een willekeurige nieuwe eigenaar is niet vanzelfsprekend;
– wordt het ook altijd toegestaan, dat u bij meerdere kennels gaat kijken en wordt aan u geen pup aangesmeerd onder het mom: Als u nu niet koopt, dan kan het zijn, dat de pup morgen al verkocht is.
– is deze altijd bereid om referenties van mensen, die al een pup bij de desbetreffende fokker hebben gekocht, aan u te verstrekken;
– zitten de pups niet in een schuur maar lopen gewoon in huis rond en nemen deel aan de dagelijkse bezigheden van het gezin. Deze fokker is bezig met het socialiseren van de pups en probeert deze zo zindelijk mogelijk af te leveren aan de nieuwe eigenaar.
– gaan de pups niet eerder weg, dan op een leeftijd van minimaal 8 weken. Pups hebben immers hun moeder in die eerste periode nog hard nodig.
– is het schoon, staat altijd schoon water voor de honden klaar en zien de honden er verzorgd uit. Soms is er sprake van een tijdelijke maar natuurlijke verharing van een hond.
– wordt een goed contract aangeboden, waarin het belang van alle betrokkenen wordt beschermd, maar vooral het belang van de hond zelf. Een goede fokker vergoedt de medische kosten bij erfelijke afwijkingen tot een maximum van de aanschafprijs. In het contract ligt het accent op de verplichtingen van de fokker zelf en niet op die van de koper.
– krijgt u goede nazorg en neemt deze regelmatig contact met u op om belangstelling over het wel en wee van de hond en van u te tonen. Ook staat deze fokker u altijd met raad en daad terzijde bij de opvoeding, voeding, gezondheid en dergelijke.
– is deze fokker aanspreekbaar voor u en de hond niet alleen in goede tijden, maar ook in mindere tijden. Zou u een show met uw hond willen lopen en / of zou u een nestje willen fokken, dan staat een goede fokker voor u klaar voor een adequate begeleiding en advies.

Het is altijd goed om bij meerdere fokkers te gaan kijken. U krijgt op deze wijze een betere indruk van de verschillen tussen de fokkers onderling. U kunt selecteren welke fokker het beste bij u past en u het meeste aanspreekt. Elke fokker heeft zijn eigen manier van fokken, welke manier u aanspreekt of niet. U moet er ook van uit kunnen gaan dat u bij uw fokker terecht kan, zolang uw hond leeft en dat u een goede relatie opbouwt met uw fokker.
Het zou juist verstandig zijn om niet te gaan kijken bij fokkers die nog pups beschikbaar hebben. Pups zijn namelijk altijd leuk en aandoenlijk waardoor vaak niet verder word gekeken en al zeker niet meer objectief. Als u bij een fokker gaat kijken die geen nest heeft liggen, kunt u beter oordelen over de honden die daar leven en over de fokker zelf. U moet rekening houden dat het karakter van de moederhond in grote lijnen terug kan komen in de pups. De vraag is dan ook of u het karakter van de moederhond wel het karakter is wat u zoekt in uw pups.
Houd er altijd rekening mee dat een fokker met levende wezens bezig is en dat deze nooit kan garanderen dat altijd alles goed gaat. Helaas heeft de fokker niet alles in de hand en kan deze in sommige gevallen er totaal niets aan doen, indien er iets is met de pup.
Het gaat er om hoe deze fokker met deze tegenslag omgaat, mocht het u ooit zelf overkomen. Kunt u bij deze fokker terecht en komt deze u tegemoet met advies, eventuele kosten die gemaakt moeten worden en dergelijke. Voldoet de fokker aan deze punten dan bent u zeker bij een fokker, die met het fokken serieus bezig is, terecht gekomen.

Een aantal vragen die u kunt stellen aan de fokker op een rij:
1. Vraag naar de stamboom van de moeder- en de vaderhond om deze te beoordelen;
2. Vraag naar keuringsrapporten zoals b.v. HD, ED en inentingsbewijzen;
3. Vraag naar de leeftijd van de moederhond en controleer dat met de stamboom;
4. Hoeveelste nest is dit van de moederhond en wat was haar voorlaatste?
5. Wat doet de fokker aan socialisatie van de pup?
6. Is er een contract, en zo ja lees deze ook goed door;
7. Vraag naar referenties van andere kopers, het liefst uit een vorig nest van het moederdier;

Pas de kennis in dit artikel toe bij het stellen van vragen aan de fokker. Soms zijn antwoorden op indirecte vragen zeer informerend over het profiel van de betreffende fokker. Succes!

Ozzle’s advies:
Koop nooit een Stafford zonder stamboom!
Doe uw voordeel met bovenstaande tips.
Blijf ver weg van de verkoopsites op internet, u houdt er de verkeerde fokkers mee in stand.
Nog vragen naar aanleiding van bovenstaande? Stuur ons dan even een bericht via de contactpagina.