NL EN

Vervolg Opvoeding

Als we naar het natuurlijke gedrag van de hond kijken zien we dat deze gewend is om te leven in een groep met een duidelijke leider. In de hoedanigheid van baas zullen wij deze leider voor hem/haar moeten zijn. Zonder een duidelijke leider zal de hond proberen zelf proberen de leiding te nemen wat zich kan uiten in allerlei vervelende gedragingen zoals bijv. grommen bij de voerbak, bijten, stuk maken van spullen en misschien wel uitvallen naar mensen en kinderen.

Opvoeden en trainen is daarom van levensbelang voor de hond. Door een consequente opvoeding en goede training van de hond zal deze uitgroeien tot een stabiele, levensblije hond die vol vertrouwen is in zijn baas. Een hond die je overal mee naar toe kan nemen en die geen overlast veroorzaakt in zijn woonomgeving. De hond die wij regels leren is niet zielig, maar krijgt hiermee juist duidelijkheid en veiligheid geboden.

Leiding geven aan een hond d.m.v. het scheppen van een goede band tussen baas en hond is beter dan letterlijk de hond met harde hand te laten gehoorzamen. Hond en baas hebben er dan meer plezier in. Voor een beloning en een goede band met de baas gaat de hond zelfs door het vuur.

Bij het aanleren van gewenst gedrag en het afleren van vervelende gewoontes moet u altijd
consequent zijn en blijven. Bedenk of u het gedrag dat uw pup nu vertoont, zoals het happen naar handen of het tegen uw opspringen, ook bij een volwassen hond acceptabel vindt.
Beloon uw hond steeds voor goed gedrag en negeer slecht gedrag. Straf uw hond nooit achteraf, want hij/zij zal niet snappen waarom hij/zij straf krijgt.
Een mooi voorbeeld is dat uw hond niet direct komt na meerdere malen roepen. Uw wordt al een beetje boos en ongeduldig dat het zo lang duurt, uiteindelijk komt u hond toch en gaat hem straffen voor het feit dat het zo lang geduurd heeft. Uw hond zal dit niet snappen waardoor hij de volgende keer helemaal niet meer luistert, uit angst voor nog meer straf.

Wij zijn er een groot voorstander van dat de nieuwe pupeigenaren ook altijd minimaal een puppycursus gaan volgen bij een goed aangeschreven hondenschool of kynologenvereniging.
Hiertoe zijn een aantal belangrijke redenen zoals
het versterken van de relatie tussen baas en hond,
de socialisatie van uw pup met andere honden en rassen,
het leren van basis beginselen voor hond en baas
EN het is bovendien leuk voor u en hond om samen bezig te zijn.

Een Stafford is over het algemeen meer mens gericht dan hondgericht. Hij kan naar andere honden dominant en intolerant zijn. Daarom is het van evident belang dat hij in zijn vormingsperiode zo veel mogelijk met andere honden in contact komt.

Ook adviseren wij om uw hond na de puppycursus een vervolg cursus te laten doen speciaal voor jonge honden. In die periode zal uw hond waarschijnlijk in zijn pubertijd zijn en is het belangrijk dat uw opgroeiende hond in deze belangrijke periode geen ongewenst gedrag aanleert.

Kortom; van een goede basis opvoeding vanaf pup zijnde heeft u en uw hond een leven lang plezier!

Wij willen u met klem adviseren om u goed van te voren te informeren over het ras en de opvoeding. Via deze link vindt u uitermate interessante boeken, waar wij volledig achter staan omdat we ze zelf uiteraard ook in huis hebben en meerdere malen hebben gelezen. Zeer interessant en leerzaam leesmateriaal!